Co jsou regulární výrazy

Regulární výrazy (angl. regular expressions, zkratkou regexp) jsou logické konstrukce, kterými lze popsat konkrétní hodnoty. Vychází se z obecně platných pravidel, která mezi těmito hodnotami existují. Takovým pravidlem například může být, že slovo je ohraničeno některým ze znaků mezera, čárka, tečka, středník, uvozovky.

V textovém procesoru (ale nejen tam, používají se v mnoha typech programů ) lze pomocí těchto výrazů vyhledávat konkrétní tvary slov a nahrazovat je jinými. Výhoda oproti nahrazování „konkrétního výrazu za jiný konkrétní výraz“ spočívá v tom, že

  • můžeme nahrazovat více forem v jednom kroku,
  • můžeme nahrazovat i tvary, které konkrétně neznáme, ale dokážeme je popsat,
  • můžeme nahrazovat netisknutelné znaky, např. dva prázdné odstavce,
  • regulární výrazy šetří námahu, obvykle i čas.

Pro další studium doporučuji následující zdroje:

Pozor, existuje více „nářečí“ regulárních výrazů. Některé výrazy použité ve Writeru jinde nefungují (a zase obráceně).