Vložení tabulky z Calcu do Writeru (OLE, DDE, HTML nebo jinak)

Pokud potřebujete vložit tabulku z Calcu do Writeru (ale platí to i pro ostatní programy LibreOffice, v úvahu připadá vlastně ještě Impress), pak se buňky, vložené do mezipaměti pomocí Ctrl-v, vloží do Writeru pomocí Ctrl-v. Možností vložení je ale relativně dost. Znáte je?

Ta první, kterou jste použili stiskem Ctrl-v, je vložení tzv. OLE objektu. Ne vždycky je to vhodný způsob, vysvětlení dále.

Vložení tabulky do Writeru

OLE (Object Linking and Embedding)

Na obrázku uvedeno jako calc8. Do dokumentu se vloží kopie objektu (tj. tabulky). Když na ni v dokumentu dvakrát kliknete, spustí se Calc a zobrazí se v rámci dokumentu. Původní tabulka a vložená tabulka nejsou spojeny.

GDI metasoubor

GDI je zkratka pro Graphics Device Interface a stručně řečeno je to vektorový soubor. Jde tedy o obrázek tabulky, který se dá pěkně zvětšovat a zmenšovat, aniž by byl zubatý (dodržuje se poměr stran). Při kliknutí se zobrazí okno pro úpravu vlastností obrázků. S daty v tabulce už to nijak nesouvisí.

Rastrový obrázek

Klasický obrázek, který bude dříve nebo později zubatý, protože není vektorový.

HTML

Tabulka v HTML, vloží se v podobném vzhledu jako původní tabulka. Není s ní nijak propojená. Jde jen o vizuální prezentaci dat.

Odkaz DDE (Dynamic Data Exchange)

To je zajímavý typ. Vloží se jednoduchá tabulka, která je ovšem jednosměrně propojena s originálem! Směr propojení je od originálu, tedy pokud v původní tabulce něco změníte, ve vložené tabulce se to změní také; obráceně to nefunguje.

Nevýhoda: Soubor s původní tabulkou musí být dostupný na stále stejné cestě!

Neformátovaný text

Vloží se jen sloupce oddělené mezerami, tabulka tedy budou symbolická, bez čar.

Formátovaný text (RTF)

Působí na mě stejně jako HTML, nenašel jsem rozdíl.

Tyto typy vložení se týkají mnoha dalších objektů v celém LibreOffice, tedy např. také grafů. Vkládání funguje stejně nejen mezi Calcem a Writerem, ale také mezi dalšími programy balíku (třeba Draw-Writer nebo Calc-Impress).