Různé způsoby číslování nadpisů v dokumentu

Běžně jsou nadpisy číslované číslicemi, které bývají odděleny tečkami, např. 1.2.2. Jak postupovat, když chcete způsob číslování změnit? Toto je doplnění ke kapitole 4.2.13 Jak číslovat nadpisy (kapitoly) na straně 184 knihy o Writeru.

Pokračovat ve čtení „Různé způsoby číslování nadpisů v dokumentu“

Co jsou regulární výrazy

Regulární výrazy (angl. regular expressions, zkratkou regexp) jsou logické konstrukce, kterými lze popsat konkrétní hodnoty. Vychází se z obecně platných pravidel, která mezi těmito hodnotami existují. Takovým pravidlem například může být, že slovo je ohraničeno některým ze znaků mezera, čárka, tečka, středník, uvozovky.

Pokračovat ve čtení „Co jsou regulární výrazy“